Privacyverklaring Robert Bosch B.V.

Privacyverklaring Robert Bosch B.V.

Firma Robert Bosch B.V. (hierna ”Robert Bosch” of ”wij” genoemd) vindt het fijn dat u onze websites bezoekt en gebruik maakt van onze mobiele applicaties (samen ook "online-aanbiedingen" genoemd), en stelt uw interesse in ons bedrijf en onze producten zeer op prijs.

1. Robert Bosch B.V.  respecteert uw privacy

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens is de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk voor ons en wij besteden daar bijzondere aandacht aan. Wij verwerken de persoonsgegevens die wij bij uw bezoek aan onze websites hebben verzameld op vertrouwelijke wijze en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. .

 

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Robert Bosch B.V. is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens; uitzonderingen staan vermeld in deze privacyverklaring.

Dit zijn onze contactgegevens: Robert Bosch B.V., De Wel 22 – 24. NL - 3871 MV Hoevelaken. Nederland.

 

3. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

3.1 Beginselen

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie met betrekking tot een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, emailadressen, contract- en betalingsgegevens, hetgeen een uitdrukking is van iemands identiteit.
Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de grondbeginselen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, artikel 5 en 6 van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bijvoorbeeld in het kader van een registratie op onze site wordt vooraf toestemming gevraagd.

3.2 Verwerkte categorieën van gegevens

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt als u onze website bezoekt:

 • Communicatiegegevens (B2B): burgerlijke staat, naam, voornaam, e-mailadres, EXTRA lidmaatschap, Esitronic code
 • Communicatiegegevens (B2C): burgerlijke staat, naam, voornaam, e-mailadres, postadres, , telefoonnummer, GSM-nummer, factuur, aankoopbewijs)
 • Vervoersmiddelen van klanten : nummerplaat van de auto.
 • Easy promotion: beheer terugbetalingen (leden: B2C) aankoopbewijs, bankgegevens, barcode
 • Klantgeschiedenis (contact e-mails, deelname aan marketingactiviteiten)
 • Gegevens (B2B) over uw aantal punten

 

4. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden en volgens de volgende rechtsgrondslagen:

 • Ter beschikking stellen van het dienstenprogramma EasyWay (Klantenbinding) (rechtsgrondslag: toestemming)
 • Reclame, promotie, prijsvragen omtrent het EasyWay programma, (rechtsgrondslag: toestemming)
 • Uitvoering van diensten van dit programma (B2C): Easy start: hulp bij start Easy Garantie: uitgebreide garantie, Easy Promotion: Terugbetalingen, Easy Tech: gratis batterijtest (rechtsgrondslag: toestemming)
 • Marketing en technische communicatie, waaronder nieuwsbrieven, enquêtes en andere communicatie met betrekking tot de verschillende diensten die worden aangeboden door Bosch en de partners (Rechtsgrondslag: toestemming)
 • Geolokalisatie van verkooppunten en partners op de EasyWay-website (Wettelijke basis: toestemming)
 • Onderhoud van websiteveiligheid (rechtsgrondslag: wettelijke verplichting/gerechtvaardigd belang)
 • Beveiliging en verdediging van onze rechten. (Rechtsgrondslag: gerechtvaardigd belang)

Onze medewerkers en dienstverleners zijn verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften met betrekking tot beveiliging van persoonsgegevens.

 

5. Toestemming om persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken

Wij verbinden ons ertoe u in te lichten en voorafgaand uw toestemming te vragen voor het verzamelen van uw gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.

 

6. Registratie

Wanneer u zich registreert op onze site, verzamelen wij de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de online aanbieding. Dit is een voorwaarde voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Als deze voorwaarde ontbreekt, kunnen we deze samenwerking niet met u voortzetten.

 

7. Logbestanden

Telkens wanneer u internet gebruikt, verstuurt uw browser bepaalde informatie die wij opslaan in zogeheten logbestanden.
Wij slaan logbestanden kortstondig op om storingen op te sporen en om veiligheidsredenen (bijv. om aanvalspogingen te onderzoeken); daarna verwijderen wij deze informatie weer. Logbestanden die als bewijsmateriaal moeten worden bewaard, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident volledig is onderzocht en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksautoriteiten.
Logbestanden worden ook gebruikt (zonder of zonder volledig IP-adres) voor analysedoeleinden (bv. gebruikte protocoladres voor toegang tot de website, oorspronkelijke URL of referent, geraadpleegde bestand of informatie, datum, tijdstip en duur…).

 

8. Kinderen

Dit online-aanbod is niet bedoeld voor kinderen onder 16 jaar.

 

9. Doorgifte van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken

Uw persoonsgegevens kunnen doorgestuurd worden naar andere verwerkingsverantwoordelijken als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, ingeval wij of de derde een gerechtvaardigd belang hebben bij de doorgifte, of wanneer u toestemming hebt gegeven. Dienstverleners kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn.

Wij hebben de dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en bewaken ze regelmatig, vooral wat betreft het zorgvuldig omgaan met en het beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners zijn verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften.

Bovendien mogen gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken worden doorgegeven wanneer wij daartoe gedwongen zijn op grond van wettelijke voorschriften of afdwingbare bestuurlijke of gerechtelijke bevelen. Wanneer gegevens aan derden worden doorgegeven op grond van een gerechtvaardigd belang, wordt dit uitgelegd in deze privacyverklaring. Gegevens over de rechtsgrondslagen kunt u vinden in het hoofdstuk Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen.

 

10. Opslagduur; bewaartermijnen

In beginsel bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om onze online-aanbiedingen en de daarmee verbonden diensten te verrichten of zolang wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het bewaren van de gegevens.

In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die wij moeten opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijv. vanwege bewaartermijnen voorgeschreven door fiscale en handelswetten voor bijv. contracten en facturen. Deze gegevens worden gearchiveerd zodra ze niet meer worden gebruikt.

 

11. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website op uw computer (tablet, telefoon …) worden opgeslagen. Wanneer u dit online-aanbod later opnieuw bezoekt, stuurt uw browser de inhoud van de cookies terug naar de betreffende dienstverlener en maakt zo herkenning van het eindapparaat mogelijk. Door het uitlezen van de cookies kunnen wij het ontwerp van onze online-aanbiedingen voor u optimaliseren en het gebruik voor u gemakkelijker maken.

11.1 Onze cookies

We gebruiken cookies en actieve componenten (bijv. JavaScript) om bezoekersvoorkeuren te definiëren en optimaal gebruik van onze site mogelijk te maken.
Bepaalde cookies zijn noodzakelijk zodat wij onze online-aanbiedingen veilig ter beschikking kunnen stellen.
Deze categorie omvat bijvoorbeeld:

 • Noodzakelijke cookies: csrftoken, tarteaucitron, sessionid,
 • Cookies voor statistieken: _ga, _gat, __utma, __utmb__utmc, __utmt, __utmz,
 • Cookies voor videos : __utmt_player, __utma, __utmb, __utmc, __utmv, vuid, __utmz,

Voor meer informatie raadpleeg ons cookie-beheerbeleid.

11.2 Cookies van derden

Ue kunt op onze site content en diensten van andere providers vinden (bv. Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn) die op hun beurt cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Bosch heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door deze providers. Raadpleeg de respectievelijke websites van deze providers voor informatie over hoe uw gegevens worden behandeld.

U kunt het gebruik van cookies van derden beheren en uitschakelen op de volgende webpagina:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

11.3 Cookies uitschakelen en verwijderen

U kunt echter op elk moment de Cookies geheel of gedeeltelijk uitschakelen, met uitzondering van cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de site. Uw browser kan ook worden ingesteld om u op de hoogte te stellen van cookies die op uw apparaat zijn geplaatst en u vragen deze te accepteren of te blokkeren in de instellingen. Als u de installatie van cookies op uw computer accepteert, is uw toestemming 13 maanden geldig. Na deze periode zullen we u opnieuw vragen om uw toestemming. Als u de installatie van cookies weigert, worden uw keuzes in aanmerking genomen.
We herinneren u er echter aan dat het uitschakelen van alle cookies u verhindert om onze site te gebruiken onder normale omstandigheden, behalve voor basisfuncties.
Uw voorkeursinstelling geldt niet voor cookies die door andere dienstverleners worden ingesteld tijdens uw bezoeken aan internetpagina's van derden.
Raadpleeg voor meer informatie de helpfuncties van uw browser. 

 

12. Webanalyse

 • 12.1 Wij hebben statistische informatie nodig over het gebruik van onze online-aanbiedingen. Voor dit doel gebruiken wij op onze site cookies van webanalyse-tool WebTrends, beheerd door de Amerikaanse firma WebTrends Inc 6th Ave, Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA.
 • 12.2 Deze cookies meten het verkeer of het publiek van onze site, de pagina's die worden bezocht, interacties tijdens uw bezoeken en verbeteren de kwaliteit van de gegevens. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot deze anonieme gegevens.
 • 12.3 Om de vertrouwelijkheid van uw navigatie te garanderen, zorgen wij ervoor dat uw gegevens anoniem worden verzameld om geen verbinding met u tot stand te brengen. Uw IP-adressen zijn daarom anoniem.
 • 12.4 U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens door Webtrends door de opt-out te gebruiken en via de volgende link:  https://ondemand.web-trends.com/support/optout.asp
 • 12.5 Het uitschakelen van deze cookies voorkomt elke verzameling van informatie met als gevolg dat de inhoud tijdens uw bezoek niet afgestemd kan worden op uw behoeften.

 

13. Sociale plug-ins

 • 13.1 In onze online-aanbiedingen kunnen zogeheten sociale plug-ins van verschillende sociale netwerken gebruikt worden.
 • 13.2  De keuze van deze providers wordt met grote zorg gedaan en we verzekeren ons er vooreerst van dat ze over een voldoend veiligheidsniveau beschikken (RGPD, Privacy Shield, adequaats besluit van de Europese commissie).
 • 13.3  De plug-ins zijn zelfstandige uitbreidingen door aanbieders van sociale netwerken, die is toegevoegd aan de browser om de multimediamogelijkheden te vergroten. Het wordt op een site van derden geplaatst door een eenvoudige code van het sociale platform te kopiëren. Deze sociale plug-ins kunnen inhoud aanbevelen, profielgegevens gebruiken voor commentaar, formulieren opslaan of invullen of inhoud van de sociale media publiceren.
 • 13.4  Door gebruik te maken van de zogeheten twee-kliksoplossing beschermen wij u ertegen dat uw bezoek aan onze webpagina's standaard door sociale netwerkaanbieders wordt geregistreerd en verwerkt. Wanneer u een pagina van onze website gebruikt die dergelijke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. Pas als u op de ter beschikking gestelde knop klikt, worden de plug-ins geactiveerd. Als u op de knop klikt, wordt een koppeling gemaakt met het sociale netwerk in kwestie en dit geldt voor toestemming voor het verzamelen en communiceren van uw gegevens. Bovendien wordt uw browser onthouden door het sociale netwerk. Om de koppeling te beëindigen, deactiveer eenvoudig de Plugin.
 • 13.5 Als u niet wilt dat onze site een cookie opslaat in uw browser, logt u eenvoudigweg uit bij het sociale netwerk voordat u de plug-in knop activeert.   
 • Door deze cookies uit te schakelen, wordt elke interactie met sociale netwerken onderbroken.
 • 13.6 Om uw rechten met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw gegevens door de sociale netwerken te kennen, nodigen wij u uit om hun Privacy- en Cookiesbeleid te raadplegen en om de instellingen voor de beveiliging van privacy in te stellen. Voor meer informatie over de twee-klik methode: https://www.heise.de/ct/ausgabe/2014-26-Social-Media-Buttons-daten-schutzkonform-nutzen-2463330.html#p_5
 • 13.7 Plug-ins van Twitter
 • Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Hier vindt u een overzicht van de plug-ins van Twitter en hun verschijningsvorm: https://twitter.com/about/resources/buttons
 • Als u een pagina bezoekt die deze plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld totdat u ze activeert door op de bijbehorende knop te klikken. Voor meer informatie over de Privacy Policy van de site Twitter: https://twitter.com/privacy
 • 13.8 Plug-ins van Facebook
 • Facebook wordt beheerd op het adres www.facebook.com door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA en op het adres www.facebook.de door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Hier vindt u een overzicht van de plug-ins van Facebook en hun verschijningsvorm: http://developers.facebook.com/plugins. De plug-ins worden geïdentificeerd door het logo Facebook of de termen « Facebook », « like » of « delen ».
 • Hier vindt u informatie over de privacy policy van facebook: http://www.facebook.com/policy.php.
 • 13.9 Plug-ins van YouTube

Deze online-aanbieding gebruikt het videoplatform van YouTube beheerd door de Amerikaanse firma YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube maakt het mogelijk om video en audiobestanden te lezen. Wanneer u zo'n pagina van onze online-aanbiedingen opent die een ingesloten YouTube-speler bevat, wordt daardoor een verbinding tot stand gebracht met YouTube zodat het video- of audiobestand kan worden verstuurd en afgespeeld. Daarbij worden gegevens aan YouTube als verwerkingsverantwoordelijke doorgegeven.

 • 13.10 Plug-ins van Linkedin

Onze site gebruikt social plug-ins van de social media LinkedIn beheerd door LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, U.S.A. Deze plug-ins worden geïdentificeerd door het logo « In » of de term « LinkedIn ». Voor meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

14. Externe links

Onze website bevat links naar websites van derden - door aanbieders die niet met ons verbonden zijn. Nadat u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina die de link bevat) die eventueel bij het aanklikken van de link naar de derden worden verstuurd. Het gedrag van derden valt vanzelfsprekend buiten onze controle. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwerken van dergelijke persoonsgegevens door derden. We nodigen u uit om de sites van derden te raadplegen voor meer informatie over hun privacy- en cookiebeleid.

 

15. Veiligheid

Wij treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging te garanderen en uw door ons beheerde gegevens te beschermen in het bijzonder tegen de risico's van vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende ondernemingen zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben de dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en bewaken ze regelmatig, vooral wat betreft het zorgvuldig omgaan met en het beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens.

 

16. Rechten van de gebruiker

Op grond van de wetgeving aangaande de gegevensbescherming en met name de verordening (EU) 2016/679 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die van toepassing is sinds 25 mei 2018, hebt u de volgende rechten:

16.1 Recht op inzage en informatie:

Het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die we over u bijhouden en om duidelijke, transparante en makkelijk te begrijpen informatie te ontvangen over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. (AVG Artikel 15).

16.2 Recht op rectificatie

Het recht om ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens die we over u bijhouden, te corrigeren. (AVG Artikel 16).

16.3 Recht op gegevens wissing

Het recht om ons te vragen om persoonsgegevens die we over u bijhouden, te wissen. Dit recht geldt slechts (bijvoorbeeld): indien we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verzamelden; of indien u uw toestemming intrekt wanneer we uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming gebruiken; of indien u bezwaar maakt tegen de reden waarom we uw gegevens verwerken (conform uw recht op bezwaar zoals hieronder vermeld). (AVG Artikel 17).

16.4 Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen hebt u het recht om onze verwerking van de persoonsgegevens die we over u bijhouden, te beperken.  Dit recht geldt slechts (bijvoorbeeld): indien u de juistheid betwist van de persoonsgegevens die we over u bijhouden; of indien u eigenlijk het recht hebt om van ons te eisen dat we de persoonsgegevens wissen, maar verkiest dat we de verwerking in plaats daarvan beperken; of indien wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u wil dat we de gegevens toch langer bijhouden voor de afhandeling van een rechtsvordering. (AVG Artikel 18).

16.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In bepaalde gevallen hebt u het recht om persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen. Dit recht geldt slechts indien de verwerking op uw toestemming gebaseerd is of voor de nakoming van een overeenkomst vereist is, en de verwerking op geautomatiseerde wijze verloopt. Indien u hierom verzoekt, hebt u ook het recht om ons te vragen om deze persoonsgegevens door te sturen naar een andere organisatie, indien dit technisch haalbaar is. (AVG Artikel 20).

16.6 Recht van bezwaar

Het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van de persoonsgegevens die we over u bijhouden, indien de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, tenzij we gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren om de verwerking van uw persoonsgegevens voort te zetten die zwaarder wegen dan uw rechten of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. (AVG Artikel 21).

16.7 Voorwaarden voor toestemming

De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet (AVG Artikel 7). Het is echter waarschijnlijk dat u door deze intrekking de mogelijkheid verliest om onze site te doorzoeken, als deze is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker.

16.8 Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit:

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw land:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
NL - 2509 AJ DEN HAAG
Tel: (+31) - (0)70 - 888 85 00

 

17. Contact

Ingeval u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons vinden op het adres aangegeven in het hoofdstuk "Verwerkingsverantwoordelijke".

Om uw rechten uit te oefenen en om veiligheidsincidenten te signaleren gebruik volgende link:
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&lan....

Voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer:
Groupe Bosch
(C/ISP) Data Protection Officer
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
Duitsland

of per mail : DPO@bosch.com

 

18. Wijziging van de privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring te wijzigen als dit vanwege de technologische ontwikkelingen noodzakelijk is. In dergelijke gevallen zullen wij onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Controleer daarom of u beschikt over de laatste versie van onze privacyverklaring, aangezien deze wijzigingen kan ondergaan.

Ingangsdatum 27.08.2019